Service och stöd

Vi erbjuder stöd och service i gruppbostad för män och kvinnor från 18 år och uppåt med Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personkrets 1. Två gruppbostäder med  6 rymliga lägenheter i vardera och personal dygnet runt. Vi erbjuder meningsfull gemenskap, arbete, sysselsättning och en aktiv fritid utifrån förmåga och önskemål. Verksamheterna har tillstånd  för vuxna enligt 9 § punkt 9 LSS, personkrets 1. Våra uppdragsgivare är kommuner, kriminalvård och landsting. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik. Vi har även tillstånd att ta emot brukare som är dömda till LRV, LPT eller kontraktsvård.

Välkommen att kontakta oss för mer information

 

 
Atollen Omsorg
Kaserngatan 28 Telefon: 0381-77 39 60
575 35 Eksjö E-post: info@atollenomsorg.se
   Besök oss på Facebook