Om Atollen Omsorg

Atollen Omsorg är ett mindre privatägt vårdföretag som erbjuder insatser enligt lagen om stöd och service, LSS.  Verksamheten ligger i Eksjö på småländska höglandet, i Jönköpings län. Företaget bildades 2010 av Christer Holm och Lena Hagström med lång erfarenhet när det gäller människor med funktionsnedsättning. Tillstånd finns för två gruppbostäder i Eksjö, Vista och Nova.

Vår målsättning är att kunna erbjuda individer med varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Helt enkelt att få möjlighet att leva som alla andra.        
                                              

Våra unika kärnvärden

Hög kompetens - vilket innebär att flera av vård- och omsorgspersonalen har akademisk utbildning, övriga gymnasiekompetens. Personalen har i genomsnitt 25 års erfarenhet av målgruppen. Tillsammans kan vi därför erbjuda kvalitativ och säker vård- och omsorg, utöver det vanliga.

Kvalitetssäkring - vilket innebär att verksamheten tillämpar processer för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, men även säkerställer att krav från kunder och gällande lagar och författningar uppfylls.

Inividanpassat - vilket innebär att vi alltid utgår från individens behov och önskemål när det gäller utformningen av insatserna.
 

Arbetssätt

Vi individualiserar insatserna, tar hänsyn till begåvning, grad av autistiska svårigheter och allmän funktionsnivå. Vi tar hänsyn till grundläggande svårigheter som förmågan till bland annat funktionell kommunikation och social funktion. Vi förebygger problembeteenden genom att öka förmågor främst till fungerande kommunikation. Vi strukturerar miljön så den blir förutsägbar och förståelig.  

Atollen Omsorg är medlem i följande organisationer

           

 
 
Atollen Omsorg
Kaserngatan 28 Telefon: 0381-77 39 60
575 35 Eksjö E-post: info@atollenomsorg.se
   Besök oss på Facebook
Cialis 5 mg for Once Daily Use Original Viagra Price In Uk Original Viagra Dosages Viagra Original Costs Viagra Original 50 Mg Generic Viagra 20 Mg Online Generic Viagra Cialis Original (Tadalafit ) 20 Mg Cialis Original Over The Counter Cialis Generic 20 Mg Original Levitra Levitra Original 20mg Generic Levitra Price Generic Levitra (Vardenafil) 20mg Levitra Generic Over The Counter Kamagra 100mg Pill